Tillsammans med våra kunder skapar vi digital kommunikation som väcker känslor. Helsingborg 042-400 04 10

Företagsfilm

Vad är det egentligen som skiljer en företagsfilm från en reklamfilm? Jo tid!
en företagsfilm är ofta längre än en reklamfilm vilket ger er tid att visa hur er personal är mera motiverad och kompetent än konkurrentens. Tid att visa upp teknikutveckling eller andra egenskaper som stärker era argument. Tid för er företagsledning eller andra experter att förklara och skapa en känsla för era viktigaste värden. Att göra detta med en film ger dessutom en helt annan känsla än att göra det i form av enbart text och stillbilder.

Idag finns det nästan inga produkter eller tjänster som inte ingående demonstreras och förklaras via företagens hemsidor, Youtube eller andra kanaler. För er som företag är det viktigt att vara med och synas inom er bransch och så ofta det ges möjlighet. När en företagsfilm väl är producerad är det bara er fantasi som sätter begränsningar för användningsområden för den. Allt från kundmöten och konferenser till mässor och events men även via sociala medier som YouTube, Facebook och inte minst på er hemsida eller i digitala nyhetsbrev.

foretagsfilmer

Företagsfilm